Momentuko irakurketa

WALDEN EDO OIHANETAN BIZI


”  Biziak baliorik ez du, zuhaurek emaiten ez diozuna baizik  eta nihun ez da zorionik, zuhaurek ekartzen ez duzuna baizik. “

Henry David Thoreau

XIX. mendeko filosofo eta olerkari naturalista, Thoreau bi urtez berak eskuz eraiki etxola batean bizi izan da, Walden aintziraren bazterrean. Liburu hortan garai hortako bere bizia kondatzen du, jendarteak emaiten dituen normez eta furfuriez aparte.

Gogoeta anitz eginarazten dit aipatzen dituen gaiak arrunt garaikideak baitira.